fbpx

Još jedan konkurs za nagradu Muzejskog društva Srbije “Mihailo Valtrović” je pred nama. Pozivamo sve muzeje i muzealce da se prijave na konkurs sa svojim aktivnostima i ostvare mogućnost za osvajanje ove lepe nagrade.

Konkurs traje još nekoliko dana (do 31. marta), tako da možete odmah krenuti sa brzinskim pakovanjem i slanjem materijala. Podelili smo informacije na pitanja i odgovore.

Šta znači nagrada “Mihailo Valtrović”?

Nagrda “Mihailo Valtrović” dodeljuje se:

  • muzejskim radnicima (meni draže – “muzealcima” :)) za životno delo
  • muzejima i muzejskom ustanovama za posebni doprinos unapređivanju i razvijanju muzejske delatnosti
  • pojedincu ili autorskom timu za zapažene rezultate u stručnom radu tokom kalendarske godine.

Ko je Mihailo Valtrović?

Mihailo Valtrović (1839-1915.) bio je arheolog, arhitekta i istoričar umetnosti. Tokom svoje karijere bio je član Srpske kraljevske akademije, profesor Velike škole, upravnik Narodnog muzeja, osnivač Srpskog arheološkog društva. Valtrović je prvi sprski muzeolog koji je postavio temelje sistematskom sakupljanju spomenika kulture na teritoriji Srbije.

Ko može da učestvuje na konkursu?

Muzealci koji:

  • se muzејskоm praksom bave dovoljno dugo, tako da njihov ukupni doprinos može biti objektivno ocenjen i da su mogli da ostvare uticaj na unapređenje zaštite kulturnih dobara
  • su ostvariili izuzetne, raznovrsne i značajne pojedinačne rezultate u muzejskoj delatnosti
  • imaju određeni ugled među drugim muzealcima i muzejskim ustanovama, i da su priznati stručnjaci u svojoj specijalnoj oblasti
  • čije su aktivnosti i dela bili dostupni javnosti.

Muzeji čiji rezultati:

– u definisanom vremenskom periodu ističu u poređenju sa rezultatima drugih muzeja
– ostvareni dobrom organizacijom kolektiva
– izloženi javnosti.

Kako da učestvujete na konkursu?

Muzealci:

Predlog koji sadrži: biografiju; bibliografiju naučnih i stručnih radova i publikacija; obrazloženje i ocenu rezultata; zaključak i predlog Nagrade; prateću dokumentaciju (kataloge izložbi ili zbirke, monografije, knjige, CD, recenzije, prikaze i slično).

Muzeji:

Predlog treba da sadrži: obrazloženje i ocenu rezultata; zaključak i predlog nagrade; prateću dokumentaciju (kataloge izložbi ili zbirke, monografije, knjige, CD, recenzije, prikaze i slično).

Konkurs nije ograničen samo na ustanove ili pojednice koji su članovi Muzejskog udruženja Srbije.

Kada i gde se treba prijaviti?

Predlozi sa kompletnom dokumentacijom treba poslati Komisiji do 31. marta 2016.  

Predlozi se mogu slati isključivo u pisanoj formi sa pratećom dokumentacijom u zatvorenoj koverti na adresu:

Komisiji za dodelu priznanja i nagrada Muzejskog društva Srbije, (Aleksandri Savić), Prirodnjački muzej, Njegoševa 51, 11000 Beograd.

Poseta-muzeju-muzejirade.jpg

Prošle godine u ovo vreme pisala sam o tome šta ovakve nagrage mogu da donesu jednom muzeju i zašto je takmičenje uvek dobra ideja za bilo koju organizaciju, privatnu ili ne. Prilika je za sve nas da pokažemo ko smo i šta znamo, i uhvatimo se u koštac sa konkurencijom. Satisfakcija i motivacija za dobijeno priznanje je neprocenjiva.

Ponoviću još jednu stvar iz iznad navedenog članka. I dalje mislim da treba sačiniti konkurs u kome će deo bodovi nositi glasovi publike. To jedan od načina na koji muzeji mogu da se povežu sa posetiocima i dobiju dragoceni “feedback” koji će im pomoći da dalje razvijaju svoje aktivnosti. No, možda je još uvek rano da se na našem području napraviti ovako nešto.

Šta vi mislite? Da li biste učestvovali u ovakvom konkursu? Da li biste odvojili vreme da glasate za izložbu, radionicu ili predavanje koje vas je oduševilo u nekom muzeju?

 

Pozdrav,

Tina Kaplani

 

Tina Kresović

Magistrirala Ekonomiju i menadžment umetnosti i kutlurnih aktivnosti na Ca’ Foscari univerzitetu u Veneciji, a osnovne studije Čuvanja kulturnog nasleđa završila na Bolonjskom univerzitetu. Radi kao Regionalni marketing koordinator za fintek Digital Finance International.
Tina Kresović

Latest posts by Tina Kresović (see all)

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Podeli